Ekens förskola

Historia

Ekens och husets historia

År 1802 till år 2023 på 1 min.

Det började redan 1802 då huset stod färdigbyggt. På den tiden, då Claes Gustafsson Horn af Åminne var herre på Ekebyholm, var det officers-boställe eller kaptensbostad.

Sedan dess har olika slags människor flyttat in och ut. Många elever, lärare och personal på Ekebyholmsskolan har bott här och under åren har interiören förändrats.

Annexet, som det numera kallas, tillhör sedan 1930-talet Ekebyholms fastighetsbolag.

Vi hyr nu huset av dem.

Barnomsorgsverksamheten i på Ekebyholm startade som ett fritidshem, i f.d. ”Göstas affär” 1987. Strax därefter blev det behov också av ett ”daghem” vilket startade i Sjöflygeln, vid slottet. Verksamheten drevs som ett Föräldrakooperativ med en ”daghemsavdelning” och en fritidshemsavdelning, med från varandra fristående verksamheter.

1992 flyttade båda avdelningarna till nuvarande ”Annexet”, med fritids i ena och förskolan i andra halvan av huset. Verksamheten i de båda avdelningarna samordnades med personal som arbetade ”över gränsen” dvs. flera av oss arbetade på båda avdelningarna.

Sedan juli 2001 driver vi företaget i form av Personalkooperativ, med egen styrelse och en väl sammansvetsad arbetsgrupp.

2005 delade vi upp oss till två förskoleavdelningar och ett fritids.

2016 övergick vi till att endast driva förskola då vi växt ur huset.

2017 firade barnomsorgen på Eken 30 år.

2021 firar Ekens förskola 30 år som personalkooperativ

2022 Huset fyller i år 220 år!!!  :) Vi är nu två avdelningar  ca 36 barn och 9 personal