Ekens förskola

Förväntningar

Förväntningar

Vad ni kan förvänta er av oss

Att vi:

Vad vi förväntar oss av er

Att ni: 

 • Får barnen att känna sig välkomna genom att se och uppmärksamma varje barn när de kommer
 • Ger barnen en meningsfull vistelse här på Eken
 • Är goda förebilder för ditt barn
 • Erbjuder en verksamhet där lärandet sker genom lust, nyfikenhet och meningsskapande enl. läroplanen.(Lpfö98)
 • Ger information och insyn i verksamheten genom ”Tyra Förskoleappen”
 • Har utvecklingssamtal  en gång per termin. Detta för att ni skall få möjlighet till insyn och inflytande i ert barns vardag på Eken
 • Att vi lyssnar och tar till oss era och barnens åsikter och idéer om verksamheten
 • Alltid meddelar via ”Tyra förskoleappen eller ringer vid sjukdom, ändring av tider och ledighet, detta för att vi skall kunna planera aktiviteter, matportioner och personalstyrka.
 • Lämnar barnens närvarotider i så god tid som möjligt. Det är viktigt för både barnen och verksamheten. Ring alltid om ni behöver jobba längre än inlämnad schematid. Närvarotid skall grunda sig på arbetstid plus restid om inte annat avtalats.
 • Respekterar inlämnade scheman. Har ni ofta svårt att komma i tid när ni ska hämta barnen vill vi att ni ändrar ert ordinarie schema efter det schema som bäst stämmer in för er . Det är viktigt både för barnen och verksamheten.
 • Respekterar inlämningsdatum för närvaroscheman som gäller vid t ex sommarledighet, övriga lov etc. Vi planerar vikarier, matportioner, och personalens semestrar efter inlämnade närvarotider.
 • Meddelar oss ”Tyra förskoleappen” eller ringer, om någon annan än vårdnadshavaren hämtar, annars kan vi inte lämna ut barnet.
 • Kontaktar personalen eller lämnar skriftliga synpunkter eller klagomål på hemsidan (www.ekenspersonalkoop.se/kontakta-oss/asiktshantering/)om ni har frågor, klagomål eller synpunkter gällande verksamheten.
 • Kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Respekterar reglerna. Se regler och avgifter Norrtälje kommun