Ekens förskola

Förväntningar

Förväntningar

Att vi:

 • Får barnen att känna sig välkomna genom att se och uppmärksamma varje barn när de kommer.
 • Ger barnen en meningsfull vistelse här på Eken
 • Är goda förebilder för ditt barn
 • Erbjuder en verksamhet där lärandet sker genom lust, nyfikenhet och meningsskapande enl. läroplanen (Lpfö 18).
 • Ger Information och insyn i verksamheten genom appen ”Tyra”
 • Har utvecklingssamtal 1-2 ggr per läsår. Detta för att ni skall få möjlighet till insyn och inflytande i ert barns vardag på Eken
 • Lyssnar och tar till oss era och barnens åsikter och idéer om verksamheten

Att ni: 

 • Alltid meddelar via appen ”Tyra” (eller ringer) vid sjukdom, ändring av tider och ledighet i så god tid som möjligt, detta för att vi skall kunna planera aktiviteter, matportioner, specialkost och personalstyrka.
 • Lämnar barnens planerade närvarotider i så god tid som möjligt i Tyraappen. Klockan 12 varje fredag låses kommande vecka för ändringar. Det är viktigt både för barnen och verksamheten..
 • Ringer om ni är sena. OBS! Närvarotid skall grunda sig på arbetstid + restid, om inte annat avtalats.
 • Respekterar inlämningsdatum och inlämnade närvarotider vid t ex sommarledighet, övriga lov etc. Vi planerar vikarier, matportioner och personalens semestrar efter inlämnade närvarotider.
 • Alltid tar kontakt med en personal innan ni lämnar eller hämtar ert barn!
 • Meddelar oss om någon annan än vårdnadshavaren hämtar, annars kan vi inte lämna ut barnet.
 • Lämnar klagomål skriftligt gällande verksamheten på hemsidan: https://www.ekenspersonalkoop.se/asiktshantering/   Eller direkt på plats till Rektor Anne Lexander
 • Närvarar på föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Respekterar reglerna. Se regler för placering Norrtälje kommun
 • Uppdaterar er fortlöpande om aktuell information, datum, mm i Tyra-appen. OBS! Notiser behövs påslagna för att kunna vara uppdaterad.
 •