Ekens förskola

Klagomålshantering

Klagomålshantering

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du  är missnöjd med något som gäller verksamheten på Ekens förskola är vi tacksamma om du kontaktar oss i formuläret nedan. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. Det inkomna klagomålet registreras. Ev. personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR.

Huvudman handlägger ärendet skyndsamt och påbörjar en ändamålsenlig och opartisk utredning.  En kartläggning och analys görs av missnöjet. Huvudman återkopplar till dig om vem som utreder och handlägger ärendet. Huvudman beslutar om åtgärd. Hela utredningen dokumenteras och sparas och delges dig skriftligt inom ca14 dagar.

Om du efter återkopplingen fortfarande är missnöjd kontaktas Norrtälje kommun barn och skolkontoret.