Ekens förskola

Vår pedagogiska vision

 

Ekens pedagogiska vision

Vårt (Barn och pedagogers) livslånga lärande skall utvecklas genom:

 • Lust
 • Meningsskapande
 • Utforskande/experimenterande
 • Upptäckande
 • Nyfikenhet och mångfald
 • Hållbarhetstänk
 • Vilja
 • Tanke
 • Samarbete
 • Dramatiserande
 • Lek (låtsaslek, fantasilek, styrd lek)
 • Kollegialt lärande, fortbildning
 • Gemensamt lärande (”Pedagogen äger inte all kunskap”)
 • Dialog Vuxen/Barn, Vuxen/vuxen, Barn/barn